Stil zijn...[ Ik winkel, dus ik besta ](...)[ Maar wat is het? ]