Ehrm ja, dit plaatje had ik per ongeluk overschreven en de enige backup die ik nog kon vinden bleek een thumbnail uit de cache van Google te zijn, die ik toen zelf maar weer tot het oorspronkelijke formaat vergroot heb. Vandaar de brakke kwaliteit.[ Ik winkel, dus ik besta ]

Al die gangen! Al die mensen! Ik kreeg bijkans een paniekaanval, dus ik was blij toen ik na mijn korte doch verhelderende conversatie met Mauzz doorliep en ineens hier belandde: een soort open plek in het bos.

Op de stoelen zitten de mensen met geld, de zwervers zitten op de grond tegen de muur. 'Dat schept in ieder geval duidelijkheid,' dacht ik terwijl ik op de knop drukte. Ondertussen luisterde ik wat gesprekken af die op dit terras gevoerd werden, en ik kan u verzekeren dat zelfs de conversaties in het Big Brother-huis daarbij afstaken als waren zij dialogen van Plato met Socrates.

Moedeloos voorwaarts...[ Maar wat is het? ]