Vergeetput[ Ik winkel, dus ik besta ]

Verder, alsmaar verder liep ik door het schijnbaar oneindige gangenstelsel tot ik eindelijk het centrum van alle kwaad bereikt had. Het informatiepunt! Zo heet het tenminste, maar volgens mij is het gewoon een vergeetput die is overgebleven uit de tijd dat Kasteel Vredenburg hier nog stond. De vrouw die af en toe met haar gezicht boven de randen van de put uitkwam om een verdwaasde bezoeker de weg te wijzen naar de Body Shop of Parfumerie Douglas zag er alleszins uit alsof zij zich die tijd nog goed kon herinneren.

U begrijpt dat ik niet te dichtbij durfde te komen, bang als ik was door haar in de put getrokken te worden, vandaar dat deze foto van een tamelijk grote afstand genomen is.

Snel weg van hier![ Maar wat is het? ]